KategorieDane osobowe

Pracodawca i przedsiębiorca a RODO

Analiza wielu, jeśli nie większości wypowiedzi dotyczących problematyki przetwarzania danych osobowych, pokazuje, że autorzy używają zamiennie pojęć „pracodawca” i „przedsiębiorca”. W efekcie powstają trudne do zaakceptowania sytuacje prawne w kwestii dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników...

O różnych celach kamerowania pracowników na terenie zakładu pracy

Zacznę od nieco osobistej refleksji, jaką jest moje nastawienie do wyrazu „kamerowanie”. Wydaje mi się ono niepoprawne. Słownik języka polskiego PWN je jednak notuje, więc mogę go użyć w tym tekście. Nadto, „kamerowanie” ma ten atut, że nie muszę już na wstępie posłużyć się sformułowaniem „monitoring wizyjny” – do niego przejdę dalej...

Rekrutacja pracowników, dyskryminacja i retencja danych osobowych

Niniejszy tekst powstał zanim Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący problemu przetwarzania danych osobowych po zakończonej rekrutacji. NSA stwierdził w nim, że pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe kandydata przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji. W czasie pisania nie znam jeszcze uzasadnienia wyroku...

Przetwarzanie danych osobowych a wybory i referenda w zakładach pracy

Zacznijmy od przypomnienia, że w zakładach pracy mogą mieć miejsce całkiem liczne przypadki wyborów, w których pracownicy wyłaniają swoich przedstawicieli. A bardziej precyzyjnie, pracownicy wyłaniają organy zakładów pracy takie jak np. rada pracowników czy społeczny inspektor pracy...

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii