O Autorze

O

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny, były sędzia orzekający, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, partner w kancelarii prawnej A. Sobczyk i Współpracownicy, Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Kodeksu Pracy (2016-2018); autor dziesięciu monografii, redakor komentarza do kodeksu pracy (CH Beck VI wydań), komentarzy do ustaw szczegółowych, oraz ponad stu innych prac naukowych.

Dorobek naukowy

I. Monografie

 1. A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.
 2. A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Gdańsk 2005.
 3. A. Sobczyk, Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009.
 4. A. Sobczyk, Zatrudnienie tymczasowe – Komentarz, Warszawa 2009.
 5. A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wydanie II zmienione, Gdańsk 2010.
 6. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
 7. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II  wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.
 8. A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.
 9. A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017.
 10. A. Sobczyk, Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna, Kraków 2018.
 11. A. Sobczyk, RODO – rozproszona władza publiczna, Kraków 2019.
 12. A. Sobczyk, Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy), Kraków 2020.
 13. A. Sobczyk, Zarys systemu prawa pracy. Tom 2. Ustrój społeczno-gospodarczy II RP i ustrojowe prawo pracy, Kraków 2022.

II. Komentarze

 1. A. Sobczyk (redaktor naukowy), Komentarz do kodeksu pracy, Wydawnictwo CH Beck wyd. I–VI.
 2. A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – Komentarz, Kraków 2005.
 3. A. Sobczyk, Rady pracowników – Komentarz, Warszawa 2007.
 4. A. Sobczyk, Zatrudnienie tymczasowe – Komentarz, Warszawa 2009.

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii