Prawa autorskie

P

Klauzula praw autorskich

Treści dostępne na tej stronie internetowej chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że zabronione jest ich kopiowanie, zmienianie czy prezentowanie jako swoich, a prawo do rozporządzania nimi oraz wszelkie inne prawa związane z autorstwem przysługują wyłącznie autorowi.

Nie oznacza to jednak, że z tekstów tych nie można korzystać. Jest wręcz przeciwnie – zachęcam do tego, między innymi w celach prowadzenia własnych badań, polemiki, analizy krytycznej lub naukowej. Można to robić posługując się treściami na prawie cytatu, czyli wskazując autora i źródło cytowania.

Z artykułów tych można również korzystać w ramach innych form dozwolonego użytku opisanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii