O Blogu

O

Pomysł prowadzenia bloga naukowego dla praktyków zrodził się w trakcie pisania kolejnych książek naukowych. Odkąd zajmuję się teorią prawa pracy w sposób pogłębiony, odtąd dostrzegam potencjał powszechnie, jak sądzę, znanego twierdzenia, że „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Nie przywołuję w tym miejscu jego autora, albowiem wypowiedź tę przypisuje się wielu osobom. Przy założeniu jednak, że moje rozważania teoretyczne są poprawne, to rzeczywiście ich potencjał wykładniczy jest znaczny. Tak przynajmniej podpowiada mi moje doświadczenie.

Zgodnie z powyższą sentencją, w publikowanych w tym miejscu tekstach będę stosował argumentację naukową w celu rozwiązania problemów praktycznych. Publikowane artykuły nie będą miały jakiegoś konkretnego porządku ani częstotliwości. Powstają one bowiem przy okazji prowadzonych przeze mnie prac badawczych lub przy okazji problemów, które nasuwa mi praktyka prawnicza. Mam jednak nadzieję, że będą dla Czytelnika użyteczne.

Arkadiusz Sobczyk
Kraków, 16 marca 2023 r.

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii