AutorArkadiusz Sobczyk

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Ustawa o sygnalistach a tzw. działania następcze w postępowaniu wewnętrznym

Uchwaloną właśnie ustawę o ochronie sygnalistów cechuje to, że w zasadzie nie implementuje ona Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a jedynie tłumaczy ją na język polski – nie zawsze zresztą idealnie. Prawnikowi pozostaje więc wykonać tę pracę, której nie wykonało państwo polskie...

Teren monitorowany czy nadzorowany?

Niniejszy tekst dotyczy monitoringu uregulowanego w kodeksie pracy, a ściślej, „monitoringu wizyjnego”. Kodeks pracy reguluje bowiem także inne formy monitoringu. Ponadto, monitoring może być stosowany również w przypadkach nieuregulowanych w kodeksie pracy. Wszak kodeks nie zabrania stosowania RODO...

Co to jest „komisja socjalna”?

Odpowiedź na powyższe i zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu Czytelnik nie znajdzie jego wyjaśnienia w powszechnie dostępnej literaturze. Pomijam oczywiście popularne wypowiedzi z których wynika, że powoływanie komisji jest wręcz oczywiste, a które nie zawierają prawniczego uzasadnienia...

Pracodawca i przedsiębiorca a RODO

Analiza wielu, jeśli nie większości wypowiedzi dotyczących problematyki przetwarzania danych osobowych, pokazuje, że autorzy używają zamiennie pojęć „pracodawca” i „przedsiębiorca”. W efekcie powstają trudne do zaakceptowania sytuacje prawne w kwestii dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników...

O różnych celach kamerowania pracowników na terenie zakładu pracy

Zacznę od nieco osobistej refleksji, jaką jest moje nastawienie do wyrazu „kamerowanie”. Wydaje mi się ono niepoprawne. Słownik języka polskiego PWN je jednak notuje, więc mogę go użyć w tym tekście. Nadto, „kamerowanie” ma ten atut, że nie muszę już na wstępie posłużyć się sformułowaniem „monitoring wizyjny” – do niego przejdę dalej...

Rekrutacja pracowników, dyskryminacja i retencja danych osobowych

Niniejszy tekst powstał zanim Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący problemu przetwarzania danych osobowych po zakończonej rekrutacji. NSA stwierdził w nim, że pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe kandydata przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji. W czasie pisania nie znam jeszcze uzasadnienia wyroku...

Przetwarzanie danych osobowych a wybory i referenda w zakładach pracy

Zacznijmy od przypomnienia, że w zakładach pracy mogą mieć miejsce całkiem liczne przypadki wyborów, w których pracownicy wyłaniają swoich przedstawicieli. A bardziej precyzyjnie, pracownicy wyłaniają organy zakładów pracy takie jak np. rada pracowników czy społeczny inspektor pracy...

W sprawie dopuszczalności cofnięcia zgody pracodawcy na pracę elastyczną

Regulacja prawna dotycząca pracy elastycznej dla pracowników wychowujących dziecko do ukończenia 8. roku życia wywołuje zrozumiany niepokój wśród pracodawców. Przepis potencjalnie dotyczy kilkuletnich okresów modyfikacji organizacji pracy. Wprowadzona do kodeksu pracy regulacja art. 188[1] k.p. zawiera przy tym szereg pojęć ogólnych, co będzie zapewne źródłem problemów interpretacyjnych...

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii